Thực hiện công văn hỏa tốc số 164/TB-UBND ngày 05/05/2021 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp; thực hiện phòng chống dịch Covid – 19 của Chính phủ và thành phố Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào 08h ngày 12/05/2021 như sau:

  • Khuyến khích quý vị cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo nhóm cổ đông để hạn chế số lượng cổ đông tham dự đại hội (từ 25-30 người).
  • Khuyến khích quý vị cổ đông gửi phiếu góp ý kiến (phiếu này BTC đại hội đã gửi kèm theo thư mời họp) hoặc gọi điện thoại, nhắn tin zalo, mail,… về BTC đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng rất mong sự hợp tác của quý vị cổ đông.

Chi tiết xem tại đây:

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

FILE_20210505_194025_di-164-TB-UBND.signed