HỦY BỎ ỦY QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 27/03/2018

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo thông tin về hủy bỏ ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với Ông Lê Viết Sắc, nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Thay thế người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 là Ông Khoa Phi Hùng.

Chi tiết: Hủy bỏ ủy quyền với Ông Lê Viết Sắc

Chi tiết: Giấy ủy quyền người công bố thông tin từ ngày 01/01/2018

Chi tiết: Bản cung cấp thông tin người công bố thông tin từ ngày 01/01/2018

THÔNG BÁO NGHỈ CHẾ ĐỘ ÔNG LÊ VIẾT SĂC

Ngày 27/03/2018

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội. Nay Ông Lê Viết Sắc, Trưởng phòng Tổng Hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Chi tiết xem tại đây: QĐ nghỉ chế độ

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 27/03/2018

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. (more…)

THÔNG BÁO MỜI HỌP, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 27/03/2018

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2017. Địa điểm : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray Quận Ngô Quyền Thành Phố Hải Phòng.

Các văn bản chi tiết liên quan đến việc tham dự Đại hôi đồng cổ đông xem tại đây:
TB, ủy quyền, xác nhận, ý kiến

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Ngày 27/03/2018

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết xem tại đây: Dự thảo Nghị quyết ĐH 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BKS năm 2016

Ngày 27/03/2018

Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017. (more…)

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 27/03/2018

Biên bản được thông qua đại hội vào ngày 14/4/2016 (more…)

HỘI DIỄN TIẾNG HÁT HABECO

Ngày 27/03/2018

Từ ngày 27 đến 29-10, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ, Tổng Công ty Cổ phẩn Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ VII năm 2017. Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.

Hội diễn có chủ đề “Tiếng hát HABECO” nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của dân tộc, ngành, đơn vị… Tham gia hội diễn có 18 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các đơn vị trong Tổng Công ty, với hơn 600 diễn viên không chuyên biểu diễn 110 tiết mục ca, múa, nhạc, kịch. Đây là hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho công nhân lao động, thắt chặt tình đoàn kết và tạo động lực thúc đẩy thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng thương hiệu HABECO ngày càng vững mạnh. Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng tham gia hội điễn, mang về giải Nhì toàn đoàn.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Ngày 27/03/2018

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hải Phòng tổ chức bán đấu giá lô hàng: Hệ thống thiết bị không sử dụng thuộc Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng.

(more…)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày 27/03/2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)