Chi tiết báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013 xem tại đây: Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013

Chi tiết báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013 xem tại đây:

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013