Tin Tức

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG NĂM 2022

Ngày 01/06/2022, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022,…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo tuyển dụng các vị trí như sau: Nhân viên phục vụ bàn: 20…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo tuyển dụng các vị trí như sau: Nhân viên phục vụ bàn: 20 người….

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÃN MÁC BIA CHAI HẢI PHÒNG 450ml, BIA LON HẢI PHÒNG 330ml

Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng: Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin dùng của Quý khách hàng…

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Ngày 22/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã thành công…

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG NĂM 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

Ngày 22-4-2022, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CẬP NHẬT MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CẬP NHẬT MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC BƯU ĐIỆN HOÀN TRẢ THƯ MỜI HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng kính thông báo tới các Cổ đông của công ty, vì nhiều lý do khác…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CÔNG BỐ ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ TẠ THU THỦY – THÀNH VIÊN HĐQT VÀ ÔNG VŨ ĐÌNH ĐỨC – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CÔNG BỐ ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ TẠ THU THỦY – THÀNH VIÊN HĐQT VÀ ÔNG…

BỔ SUNG TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG BỔ SUNG TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022…

1 2 3 21