Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tạm chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền. Tỉ lệ chi trả: 4% mệnh giá, tương ứng với 400 đồng/cổ phần (Bao gồm cả thuế thu nhập các nhân). Thời gian chi trả từ ngày 09/05/2018. Địa điểm nhận cổ tức tại: Công ty chứng khoán Hải Phòng, số24  Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 02253842335.

Chi tiết thông báo:Thông báo chi trả cổ tức 2017