Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018. Thời gian đăng ký dự họp: 7h30phút, ngày 10 tháng 5 năm 2018. Khai mạc vào hồi 8h00phút ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại tầng 5 tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Số 85 đường Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng.

 

Chi tiết xem tại đây:Thông Báo Mời Họp 2018