Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng kính thông báo tới các Cổ đông của công ty, vì nhiều lý do khác nhau nên một số Thư mời dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022 được bưu điện hoàn trả về ( danh sách chi tiết đính kèm dưới đây )

Bằng thông báo này, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng Trân trọng kính mời các Quý cổ đông nếu chưa nhận được Thư mời nhưng biết thông tin về Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty qua Website hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng tới dự họp vào lúc 8h00 ngày 22/04/2022 tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà Văn phòng công ty – Số 85 Lê Duẩn, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng.

Hân hạnh được đón tiếp!

danh sách thư không gửi được