Bản công bố thông tin trên sàn giao dịch UPCOM của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây:

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN UPCOM