Công ty cổ phần bia Hà Nội – hải Phòng trân trọng đến Quý cổ động về việc tạm chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt như sau:
* Tỷ lệ chi trả: 6%/mệnh giá.
* Thời gian: từ ngày 25/3/2015.

chi tiết xem tại đây

Thông báo CT CT 2014