Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2017. Địa điểm : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray Quận Ngô Quyền Thành Phố Hải Phòng.

Các văn bản chi tiết liên quan đến việc tham dự Đại hôi đồng cổ đông xem tại đây:
TB, ủy quyền, xác nhận, ý kiến