Giới Thiệu

Giới Thiệu Chung17/03/2018

Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp Nước đá Việt Hoa được thành lập ngày 15 tháng 6 năm 1960 theo quyết định số 150/ QĐUB của UBHC Thành phố Hải Phòng theo hình thức Công ty hợp doanh.

(more…)

Sơ Đồ Tổ Chức17/03/2018

Hiện nay cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng gồm

(more…)

Sơ Đồ Website17/03/2018

SƠ ĐỒ WEBSITE

(more…)