Ngày 01/06/2022, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội có ông Phạm Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, về phía Công ty có ông Trần Văn Trung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Tham dự Hội nghị còn có 70 đại biểu đại diện cho 215 cán bộ, công nhân viên chức người lao động Công ty.

Đoàn chủ tịch

Đoàn Chủ tịch hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Trung – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động và nhiệm vụ kế hoạch còn lại 08 tháng cuối năm 2022. Theo đó, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội và sự nỗ lực cống hiến của tập thể CB-CNV, Công ty đã hoàn thành 98% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Tập thể cán bộ công nhân đã nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả tiết giảm chi phí sản xuất, tiến tới đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách cho người lao động được ở mức cao nhất, tốt nhất trong điều kiện có thể. 5 tháng đầu năm 2022, bình quân thu nhập hàng tháng người lao động đã được cải thiện rõ nét so với cùng kì năm 2021.

Ông Trần Văn Trung -Giám đốc Công ty
Giám đốc Trần Văn Trung phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động tại các Phòng, khối; tổng hợp các kiến nghị từ người lao động; các biện pháp cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động. Năm 2021 về phúc lợi, khen thưởng: Công ty đã trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng và trích nộp kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT cho người lao động. Về chi cho các hoạt động của CNVC người lao động trong Công ty năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022: Chi trả ốm đau, thai sản, mua BHYT cho người lao động; Chi tặng quà cho người lao động; Tặng quà cho con CBCNV; Chi khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ SXKD; Trợ cấp đột xuất cho người lao động; Ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Thị Hồng Nhung báo cáo tại Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Phạm Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đóng góp của tập thể cán bộ, công nhân viên chức Người lao động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trong năm 2021.

Ông Phạm Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị thảo luận sôi nổi, đã có 02 tham luận được trình bầy tại Hội nghị: tham luận của Phòng Thị trường, phòng kỹ thuật, trong đó tập trung đề cấp đến các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị nhất trí sửa đổi, bổ sung các văn bản bao gồm:

+ Quy chế thi đua khen thưởng

+ Quy định về bình chọn hệ số tiền lương K

+ Quy định quỹ tương trợ

+ Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi

+ Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

+ Nội quy lao động

+ Thỏa ước lao động tập thể

     Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 05 đồng chí

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Ban Giám đốc Công ty chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị là nơi người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng đơn vị. Thông qua việc thực hiện dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa và hạn chế những tranh chấp trong doanh nghiệp; đồng thời góp phần thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.