Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin trân trọng gửi đến Qúy vị cổ đông Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng tại Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây:

NQ 03 phương án thoái vốn tại HABECO HP