Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hải Phòng tổ chức bán đấu giá lô hàng: Hệ thống thiết bị không sử dụng thuộc Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng.