Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016. Tại số 16 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

 Chi tiết các văn bản xem tại đây: CT ĐH và phiếu ủy quyền