Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng gửi đến các thành viên lưu ký thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Chi tiết xem tại đây: TB trung tâm lưu ký chứng khoán