Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo thông tin về việc:

Bổ nhiệm Ông Đinh Duy Hòa – Trưởng phòng Thị trường giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2021.

Chi tiết xem tại đây: QĐ bổ nhiệm Phó giám đốc sign