Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng thông báo tuyển dụng vị trí Công nhân men. Yêu cầu cơ bản: tốt nghiệp ngành chế biến thực phẩm, công nghệ lên men trong sản xuất Bia. Nộp hồ sơ tại: Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. ĐT: 0911592662.Chị Nhung.

Chi tiết Thông báo tuyển dụng Công nhân men