Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thông báo tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng:
1. Công nhân vận hành lò hơi: 02 người
2. Nhân viên bán hàng: 20 người
Liên hệ: 
Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng Tổng hợp 
Số điện thoại: 091 159 2662
Chi tiết xem tại đây: Thông báo tuyển dụng