Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thông báo tuyển dụng:
Vị trí tuyển dung:
1. Công nhân chiết rót:        02 người
2. Nhân viên bán hàng:       20 người
3. Nhân viên bếp:                 02 người
Liên hệ: Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
ĐT: 091 159 2662
Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, TP Hải Phòng
Chi tiết xem tại đây: TB tuyển dụng