CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:

1 – Công nhân điện: 01 người.

Liên hệ: Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng
SĐT: 091 159 2662
Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng
Chi tiết xem tại đây: TB tuyển dụng số 51