Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng.

Thời gian từ 7h30, thứ năm ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường tầng 5 toàn nhà văn phòng Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Số 85 Lê Duẩn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây: TB mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sign