Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. Ngày đăng ký cuối cùng 12/04/2021.

Chi tiết xem tại đây: TB số 17 về ngày đăng ký cuối cùng.