Căn cứ theo Quyết định số 151 /2021/QĐ-HĐQT/HNP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Ông Trần Văn Trung giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trong thời hạn 60 tháng (5 năm) kể từ ngày 01/01/2022.

Chi tiết xem tại đây: CBTT- Về việc bổ nhiệm Giám đốc sign