Công ty cổ phần bia Hà Nội- Hải Phòng thông báo tuyển dụng nhân sự cho vị trí Công nhân vận hành và sửa chữa thiết bị. Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng: Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. Số 85 đường Lê Duẩn, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng (Hồ sơ gửi qua đường bưu điện ghi rõ vị trí tuyển dụng). Chị Nhung ( TP Tổng Hợp)ĐT: 091.159.2662.

chi tiết: Thông báo tuyển dụng công nhân sửa chữa máy